نکاتی در مورد هزینه دندانپزشکی در مشهد

هزینه های دندانپزشکی اشاره شده شامل هزینه لابراتور، ست یکبار مصرف و پانسمان می باشد. که در بحث هزینه عصب کشی بستگی به شماره دندان در کانال و پین بکار برده شده در کانال ، متغیر است. در مورد هزینه کشیدن دندان با توجه به اینکه دندان قدامی ، خلفی یا دندان عقل باشد یا کشیدن باقیمانده ریشه هزینه متفاوت است. هزینه جرم گیری ،هزینه برساژ هر فک را هم شامل می شود. هزینه پر کردن دندان  اشاره شده هزینه پر کردن با امالگام می باشد.بدیهی است هزینه پر کردن دندان با امالگام بیلد اپ یا کامپوزیت فرق دارد.

قیمت کامپوزیت در مشهد برای هر واحد از چهارصد هزارتومن می باشد.

هزینه ارتدونسی اشاره شده برای هر فک و بوسیله براکت های معمولی است.

هزینه ایمپلنت شامل هزینه نصب پایه ، اتصال دهنده و روکش می باشد که با توجه به نوع ایمپلت از ۲ میلیون تا ۵ میلیون تومان متغیر است.

شروع قیمت لمینت در مشهد برای هر واحد از پانصد هزار تومن می باشد.

 

هزینه دندانپزشکی در مشهد

 

جدول هزینه های دندانپزشکی در مشهد

 

ویزیترایگان
جرم گیری250.000
عصب کشی از 200.000
پر کردن250.000
کشیدن دنداناز 100.000
ارتدونسی هرفک3.000.000
ایمپلنت درجه یک2.150.000
درمان ریشهاز 800.000
لمینت هرواحد از 500.000
کامپوزیتاز 400.000

 

جهت مشاوره و تعیین وقت ویزیت رایگان با شماره مشاور در ارتباط باشید.