نکاتی در مورد هزینه دندانپزشکی در مشهد

هزینه های دندانپزشکی اشاره شده شامل هزینه لابراتور، ست یکبار مصرف و پانسمان می باشد. که در بحث هزینه عصب کشی بستگی به شماره دندان در کانال و پین بکار برده شده در کانال ، متغیر است. در مورد هزینه کشیدن دندان با توجه به اینکه دندان قدامی ، خلفی یا دندان عقل باشد یا کشیدن باقیمانده ریشه هزینه متفاوت است. هزینه جرم گیری ،هزینه برساژ هر فک را هم شامل می شود. هزینه پر کردن دندان  اشاره شده هزینه پر کردن با امالگام می باشد.بدیهی است هزینه پر کردن دندان با امالگام بیلد اپ یا کامپوزیت فرق دارد.

قیمت کامپوزیت در مشهد برای هر واحد از چهارصد هزارتومن می باشد.

هزینه ارتدونسی اشاره شده برای هر فک و بوسیله براکت های معمولی است.

هزینه ایمپلنت شامل هزینه نصب پایه ، اتصال دهنده و روکش می باشد که با توجه به نوع ایمپلت از ۲ میلیون تا ۵ میلیون تومان متغیر است.

شروع قیمت لمینت در مشهد برای هر واحد از پانصد هزار تومن می باشد.

 

هزینه دندانپزشکی در مشهد

 

جدول هزینه های دندانپزشکی در مشهد

 

ویزیترایگان
جرم گیری350.000
عصب کشی از 700.000
پر کردن450.000
کشیدن دنداناز 200.000
ارتدونسی هرفک5.000.000
ایمپلنت درجه یک2.150.000
درمان ریشهاز 1000000
لمینت هرواحد از 1600.000
کامپوزیتاز600.000

 

جهت مشاوره و تعیین وقت ویزیت رایگان با شماره مشاور در ارتباط باشید.