لیپوماتیک شاید اخرین فن اوری جهت تخلیه چربی های مضر بدن نباشد اما با توجه به ویژگی هایی که دارد از موثرترین و بیخطرترین دستگاه ها برای این کار است یکیاز این ویژگی ها مهارت جراحان ایرانی در استفاده درست از این دستگاه به واسطه ی تجربه ی بالای تعداد زیادی از انها در استفاده از لیپوماتیک است دیگر مزیت دستگاه لیپوماتیک قابل استفاده بودن چربی ها برای تزریق دوباره به مناطقی همچون باسن سینه و یا دست استبه طور کلی درحال حاضر بهترین انتخاب برای انجام جراحی لاغری استفاده از لیپوماتیک میباشد